Januari 2016 - Verlenging van certificaten ITC

 

Afgelopen november heeft ITC een uitgebreide audit ondergaan dat tot hernieuwing van de ISO-9001:2008, HACCP en GMP+ B4 certificaten moest gaan leiden. Deze audit is met succes voltooid en daarom mag ITC de genoemde certificaten weer voor drie jaar voeren.


Rond het GMP+ certificaat hebben wij een transitie gemaakt van de verouderde GMP+ B4.1 richtlijn naar de nieuwe GMP+ B4 richtlijn. Wij zijn content dat we (weer) aan de eisen van deze belangrijke en leidende certificaten hebben kunnen voldoen, maar blijven uiteraard continu doorgaan met het verbeteren van onze processen.

 

Voor meer informatie, zie www.itcholland.com/certificaten.