December 2012 - Verlenging van certificaten ITC

 

In december heeft ITC een uitgebreide audit ondergaan dat tot hernieuwing van de ISO-9001:2008, HACCP5 en GMP+ B4.1 certificaten moest gaan leiden. Deze audit is met succes voltooid en daarom mag ITC de genoemde certificaten weer voor drie jaar voeren.

Rond het HACCP certificaat hebben wij een transitie gemaakt van de verouderde HACCP 4 richtlijn naar de nieuwe HACCP 5 richtlijn. Wij zijn blij dat we (weer) aan de eisen van deze belangrijke en leidende certificaten hebben kunnen voldoen, maar blijven uiteraard continu doorgaan met het verbeteren van onze processen.

 

Voor meer informatie, zie www.itcholland.com/certificaten.