Recentelijk heeft ITC flink geïnvesteerd in vernieuwing van het wagenpark.

Een mooi artikel hiervan is gepubliceerd op Transport Online.